Mediation

De mediation was wat ik ervan verwacht had.